Over WAMS

WAMS is in 2013 opgericht door Gea Smidt en Jaap-Henk Hoepman. Gea is autonoom kunstenaar. Jaap-Henk is wetenschapper.

Wetenschappers en kunstenaars hebben gemeen dat zij de wereld vormen en betekenis geven, zij het met zeer verschillende gereedschappen.
Hans Clevers, president KNAW, jaarrede 2013

Kunstenaars en wetenschappers hebben het zelfde doel. Ze willen beiden de wereld om hen heen beter begrijpen, daarover in discussie gaan, hun bevindingen wereldkundig maken, en wellicht zo de wereld om hen beïnvloeden. De doelen zijn wel hetzelfde, maar de methoden die zij gebruiken zijn verschillend. Daardoor bekijken kunstenaars en wetenschappers hetzelfde fenomeen vanuit verschillende gezichtspunten, wat tot verschillende inzichten kan leiden. Het samenbrengen van die verschillende inzichten kan weer tot nieuwe ideeen leiden. Het is daarom dat wij als WAMS kunstenaars en wetenschappers bij elkaar willen brengen en samen willen laten werken.

Persoonlijk merken wij dat onze samenwerking ons beide op onze eigen terreinen verder helpt.

WAMS is sinds 2015 een stichting, en een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Anders dan wetenschappers kunnen kunstenaars loslaten dat er een uitkomst moet zijn.
Sabrina Kamstra, Hoofd kunstzaken de collectie AMC

Bestuur

Stichting When Art Meets Science wordt bestuurd door

Voorzitter: dr. mr. Aline Klingenberg.
Secretaris/Penningmeester: dr. Jaap-Henk Hoepman.
Algemeen lid: Hans Scholten.

Het bestuur is onbezoldigd.

Verantwoording

Doelstelling

Stichting WAMS heeft ten doel het in contact brengen van zoveel mogelijk mensen met hedendaagse beeldende kunst en wetenschap, in samenhang met elkaar en ieder afzonderlijk, en het bevorderen van de interactie tussen kunst en wetenschappen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Voor het bereiken van bovenstaande doelstelling ontwikkelt de stichting jaarlijks ten minste één publiek toegankelijk evenement waar kunst en wetenschap worden samengebracht. Daarnaast streeft zij er naar om jaarlijks ten minste één koppel van een kunstenaar en een wetenschapper in staat te stellen gezamenlijk een kunstwerk en academisch werk te ontwikkelen.

De stichting werft actief fondsen ter financiering van haar plannen.

Zij volgt de internationale ontwikkelingen in de kunst en wetenschap op de voet. De stichting bouwt en onderhoudt hiervoor een netwerk in de internationale kunstwereld en de internationale academische wereld.

De stichting informeert haar netwerk, de fondsen en belangstellenden regelmatig over de voortgang van projecten, en de plannen voor op stapel staande evenementen.

Financiele verantwoording

Vanaf 2016 zijn hier de jaarverslagen van de stichting te vinden.

Verslag activiteiten

Informatie over specifieke activiteiten is te vinden via de home-pagina.

Sinds 2017 zijn er geen nieuwe activiteiten ontplooid.

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd. Werkzaamheden voor de stichting worden vergoed op basis van facturen voor gewerkte uren.

When Art Meets Science